rodzina-na-swoim

Prawa kredytobiorcy

W momencie negocjacji umowy kredytowej z bankiem, warto również znać swoje prawa.

Masz prawo do:

  1. Odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni (najczęściej).
  2. Poznania przyczyn odmowy udzielenia kredytu.
  3. Pociągnięcia banku do odpowiedzialności za ewentualnie wyrządzone szkody, spowodowane odstąpieniem banku od umowy, po decyzji o przyznaniu kredytu.
  4. Żądania odszkodowania za nieterminowe wpłaty transz kredytu we frankach szwajcarskich (spowodowane brakiem CHF na rynku), jeżeli stanowi to naruszenie umowy kredytowej.
  5. Żądania odszkodowania w momencie wycofania się banku z kredytowania, pamiętaj, że promesa kredytowa nie jest 100% gwarancją otrzymania kredytu.

Opracowano na podstawie artykułu Money.pl