rodzina-na-swoim

Prawa kredytobiorcy

W momencie negocjacji umowy kredytowej z bankiem, warto również znać swoje prawa.

Masz prawo do:

 1. Odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni (najczęściej).
 2. Poznania przyczyn odmowy udzielenia kredytu.
 3. Pociągnięcia banku do odpowiedzialności za ewentualnie wyrządzone szkody, spowodowane odstąpieniem banku od umowy, po decyzji o przyznaniu kredytu.
 4. Żądania odszkodowania za nieterminowe wpłaty transz kredytu we frankach szwajcarskich (spowodowane brakiem CHF na rynku), jeżeli stanowi to naruszenie umowy kredytowej.
 5. Żądania odszkodowania w momencie wycofania się banku z kredytowania, pamiętaj, że promesa kredytowa nie jest 100% gwarancją otrzymania kredytu.

Opracowano na podstawie artykułu Money.pl

rodzina-na-swoim

10 przykazań kredytobiorcy

Zaciągając kredyt musimy pamiętać, że wraz z pieniędzmi bierzemy na siebie bardzo poważną odpowiedzialność, która będzie na nas ciążyć bez względu na to czy w gospodarce jest kryzys, czy wzrost. W związku z tym, jak mówi stare przysłowie, mierzmy siły na zamiary. Na co zwrócić uwagę? Od czego zacząć?

 1. Sprawdź swoją zdolność kredytową, tzn. skonfrontuj swoje comiesięczne dochody i wydatki. Pomoże Ci w tym nasz kalkulator kredytowy dostępny z poziomu strony głównej.
 2. Zdobądź informację na temat wysokości odsetek i miesięcznych rat do spłacenia. W określeniu wartości raty kredytowej pomoże Ci nasz kalkulator
 3. Dokładnie przyjrzyj się opłatom czy prowizjom związanym z zaciąganiem kredytu. Być może, korzystając z oferty innego banku uda Ci się ominąć niektóre z nich.
 4. Zwróć także uwagę na opłaty czy różnego rodzaju obciążenia nie związane bezpośrednio z kredytem, ale mu towarzyszące. Są to np. ubezpieczenia pomostowe (przejściowe), koszty wyceny nieruchomości czy też formalności notarialno – sądowe. W wybranych wypadkach, banki stosują także zabieg, polegający na scedowaniu praw do polisy na życie. Pomimo, że w większości przypadków, ubezpieczenie na życie nie stanowi formalnego wymogu, to przygotować się na niego powinni samotni kredytobiorcy lub jedyni żywiciele rodziny.
 5. Sprawdzania opłat i prowizji ciąg dalszy. Zwróć uwagę szczególnie na te, związane z przewalutowaniem kredytu, wydaniem wniosku o zapłaconych odsetkach, nieterminową spłatą (poza odsetkami karnymi), wypłatami czy spłatą kredytu w formie gotówkowej.
 6. Sprawdź zgodność oferowanych Ci warunków z zapisami tzw ustawy antylichwiarskiej, mówiącej m.in. o tym, że wysokość odsetek nie może przekroczyć czterokrotności stopy kredytu lombardowego, a łączne koszty związane z zawieraniem umowy kredytowej nie mogą przekroczyć 5 % udzielanego kredytu (Uwaga! Zapis ten nie dotyczy kosztów związanych ustanowieniem, zmianą lub wygaśnięciem zabezpieczeń i ubezpieczeń).
 7. Zdobądź informację na temat okoliczności, w jakich bank lub klient mogą odstąpić od umowy.
 8. Jeżeli bank czy inna instytucja oferuję Ci promocję, sprawdź dokładnie jej regulamin. Często zdarza się, że np. zwolnienie z opłat dotyczy tylko 3 pierwszych miesięcy umowy, a w następnych okresach zmuszani jesteśmy do opłacania ich w większej wysokości.
 9. Jeżeli jesteś posiadaczem karty kredytowej , to długi transakcyjne reguluj jak najszybciej i to w całej wysokości. Spłacanie tzw. Minimalnej kwoty zadłużenia, jest najlepszym sposobem wpadnięcia w spiralę zadłużeniową.
 10. Pamiętaj, aby zawsze pytać o możliwość negocjacji poszczególnych zapisów. Najważniejsze z nich są zawarte w umowie kredytowej.